Klauzula informacyjna

  1. Szanowni Państwo, Administratorem Państwa danych osobowych jest DARYMEX GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej DARYMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą przy ul. Siedliska 124, 32-620 Brzeszcze, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000925795, NIP: 6520005389, REGON: 270715008 zwany dalej: „Administratorem”. Z Administratorem, można skontaktować się pisząc na adres poczty tradycyjnej: ul. Siedliska 124, 32-620 Brzeszcze lub adres e-mail: bok@darymex.pl

 

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. f Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak realizacja oferowania / usług sprzedaży świadczonych przed Administratora.

 

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu marketingowych związanych z oferowaniem produktów i ich sprzedaży.

 

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

  1. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 3.

 

  1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

  1. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*

 

 1. **Administrator podejmuje wszelkie działania w celu ochrony Państwa danych osobowe poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych, informatycznych i organizacyjnych przed ich zniszczeniem, modyfikacją, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz wykorzystaniem w celach niezgodnych z prawem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

**w przypadku przesyłania do państw trzecich danych osobowe.

 

 

Polityka prywatności i Cookies

  1. Dlaczego używamy i czym są pliki cookies (tzw. ciasteczka) Strona darymex.com używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu realizacji usług oraz udostępniania usług serwisów zewnętrznych (prezentacji map i innych multimediów) czy zbierania statystyk odwiedzin. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę, które odwiedza internauta, do urządzenia internauty (przeglądarki internetowej).

 

  1. Czy można blokować pliki cookies? W przeglądarce internetowej (urządzeniu końcowym) można w dowolnej chwili zmienić ustawienia dotyczące zapisu plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na naszej stronie plików cookies.

 

  1. Jak zmienić ustawienia zapisu plików cookies? Poziom akceptacji plików cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego ich blokowania. Zwiększa to bezpieczeństwo i ochronę danych, ale może także uniemożliwiać działanie niektórych lub większości funkcji Serwisu lub serwisów partnerskich. Gdzie znajdują się ustawienia plików cookies w popularnych przeglądarkach: Firefox – wejść w Opcje > Prywatność i w opcji “Program Firefox” wybrać z listy rozwijanej wartość “będzie używał ustawień użytkownika“. Internet Explorer – wejść w Opcje Internetowe > Prywatność > Zaawansowane. Chrome – wejść w Ustawienia > Prywatność > Ustawienia treści. Opera – wejść w Ustawienia > Zaawansowane > Ciasteczka.

 

 1. Jakie cookies stosujemy? Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony. Dzięki nim możemy ulepszać działanie strony tak, by działała szybciej i była bardziej przyjazna dla użytkownika. Stosujemy również cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach czy wyborach użytkownika (np. język strony). Stosowane na naszej stronie cookies to:
  • cookies metrica.yandex.com – statystyki wydajności oraz odwiedzin witryny darymex.com (polityka prywatności: http://legal.yandex.com/metrica_termsofuse/)
  • cookies facebook.com – w celu wyświetlenia informacji z naszej strony na facebook (Polityka Prywatności usług Facebook jest dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/policies/)
  • cookies sesyjne – służą między innymi do: zapamiętywania wyboru użytkownika (np. język strony), zapamiętywania ostatnich oglądanych produktów itp. Są one wymagane do realizacji usługi w Serwisie.